Standard

od 1 000 PLN

(jednorazowo)

Dla niewielkich e-commerce i stron usług.

  • Badanie poprawności zbierania danych
  • Weryfikacja danych w raportach e-commerce
  • Ocena celów pod kątem ich wyboru i mierzalności

Extended

od 2 500 PLN

(obsługa miesięcznie)

Dla średnich e-commerce i stron usług.

  • Sprawdzanie poprawności wdrożenia e-commerce
  • Weryfikacja ustawień lejka konwersji
  • Zaawansowane sprawdzenie konfiguracji grupowania kanałów

Twój pakiet

indywidualna
wycena

(jednorazowo)

Dla nowych stron www i serwisów – na etapie projektowania

Dla nowych stron www
i serwisów – na etapie
projektowania

Nie wiesz, który plan
jest dla Ciebie najlepszy?
Skonsultuj się z nami!

Wszystkie kwoty są kwotami netto w PLN.

Potrzebujesz więcej informacji?

Porównanie pakietów

Pakiet Standard
WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ GOOGLE ANALYTICS
Badanie poprawności implementacji kodu Google Analytics Universal lub/oraz GA4
Zbierania danych w utworzonej usłudze
Widoków filtrowanych
Listy wykluczeń witryn odsyłających
Sprawdzanie połączenia z kontem Google Search Console
Ustawień śledzenia wyszukiwania w witryn
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z KONWERSJAMI
Aktywności zdarzeń w panelu Google Analytics
Uruchamiania i aktywności zdarzeń związanych z rozszerzonym e-commerce
Aktywności obecnie ustawionych celów. Ocena celów pod kątem ich wyboru i mierzalności.
Poprawności konfiguracji celów na podstawie analizy parametrów technicznych (adres URL miejsca docelowego, parametry zdarzenia) oraz testów w czasie rzeczywistym.
Występowania konfiguracji lejka konwersji oraz podstawowe sprawdzenie poprawności ustawień poszczególnych jego kroków.
Danych w raportach e-commerce – sprawdzenie widoczności przychodów generowanych przez sklep internetowy oraz konkretny produkt.
Przeprowadzanie konwersji testowych, celem weryfikacji, czy transakcje liczą się ze wszystkich metod płatności oraz czy wartości transakcji i przychody z produktu pokrywają się z dokonywanym zakupem testowym.
Zaawansowana weryfikacja poprawności ustawień poszczególnych kroków lejka konwersji i ustawień wirtualnych podstron.
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z KONTEM GOOGLE ADS I REMARKETINGIEM
Połączenia z kontem Google Ads
Istniejących na koncie Google Analytics list remarketingowych – ocena poprawności doboru list w zależności od branży i wolumenu ruchu na stronie.
Poprawności konfiguracji niestandardowych list remarketingowych
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM I ZAANGAŻOWANIEM UCZESTNIKÓW
Niestandardowych segmentów istniejących na koncie Google Analytics – weryfikacji ustawień oraz poprawności ich doboru.
Dokładnej konfiguracji niestandardowych segmentów
Występowania grupowania kanałów wraz ze wstępną oceną poprawności działania.
Zaawansowane sprawdzenie niestandardowej grupy kanałów pod kątem poprawności przypisywania wymiaru źródło/medium. Ocena konieczności ponownego przeprowadzenia grupowania kanałów.
Występowania grupowania treści wraz ze wstępną oceną poprawności działania.
Zaawansowane sprawdzanie niestandardowej grupy kanałów pod kątem poprawności przypisywania podstron serwisu. Ocena aktualności zmiennych, na podstawie których dokonywane było grupowanie treści.
Standard
Extended
WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ GOOGLE ANALYTICS
Badanie poprawności implementacji kodu Google Analytics Universal lub/oraz GA4
Zbierania danych w utworzonej usłudze
Widoków filtrowanych
Listy wykluczeń witryn odsyłających
Sprawdzanie połączenia z kontem Google Search Console
Ustawień śledzenia wyszukiwania w witryn
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z KONWERSJAMI
Aktywności zdarzeń w panelu Google Analytics
Uruchamiania i aktywności zdarzeń związanych z rozszerzonym e-commerce
Aktywności obecnie ustawionych celów. Ocena celów pod kątem ich wyboru i mierzalności.
Poprawności konfiguracji celów na podstawie analizy parametrów technicznych (adres URL miejsca docelowego, parametry zdarzenia) oraz testów w czasie rzeczywistym.
Występowania konfiguracji lejka konwersji oraz podstawowe sprawdzenie poprawności ustawień poszczególnych jego kroków.
Danych w raportach e-commerce – sprawdzenie widoczności przychodów generowanych przez sklep internetowy oraz konkretny produkt.
Przeprowadzanie konwersji testowych, celem weryfikacji, czy transakcje liczą się ze wszystkich metod płatności oraz czy wartości transakcji i przychody z produktu pokrywają się z dokonywanym zakupem testowym.
Zaawansowana weryfikacja poprawności ustawień poszczególnych kroków lejka konwersji i ustawień wirtualnych podstron.
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z KONTEM GOOGLE ADS I REMARKETINGIEM
Połączenia z kontem Google Ads
Istniejących na koncie Google Analytics list remarketingowych – ocena poprawności doboru list w zależności od branży i wolumenu ruchu na stronie.
Poprawności konfiguracji niestandardowych list remarketingowych
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM I ZAANGAŻOWANIEM UCZESTNIKÓW
Niestandardowych segmentów istniejących na koncie Google Analytics – weryfikacji ustawień oraz poprawności ich doboru.
Dokładnej konfiguracji niestandardowych segmentów
Występowania grupowania kanałów wraz ze wstępną oceną poprawności działania.
Zaawansowane sprawdzenie niestandardowej grupy kanałów pod kątem poprawności przypisywania wymiaru źródło/medium. Ocena konieczności ponownego przeprowadzenia grupowania kanałów.
Występowania grupowania treści wraz ze wstępną oceną poprawności działania.
Zaawansowane sprawdzanie niestandardowej grupy kanałów pod kątem poprawności przypisywania podstron serwisu. Ocena aktualności zmiennych, na podstawie których dokonywane było grupowanie treści.